Nhân viên bán hàng có trách nhiệm giới thiệu sản phẩm chính: 
- Áo ba lỗ nam 
- Quần lót nam 
- Quần lót nữ 
- Áo lót nữ 
- Tất nam 
- Khăn mặt đến người tiêu dùng, bán hàng đạt chỉ tiêu doanh số, đạt trọng tâm tháng và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng 
* Công việc của nhân viên bán hàng cụ thể như sau: 
- Giới thiệu sản phẩm và bán hàng theo đúng quy trình đã được huấn luyện, báo cáo ngày, báo cáo khuyến mãi, công nợ,…đầy đủ, chính xác và đúng thời gian 
- Đạt chỉ tiêu doanh số, bao trùm, hiệu suất, phân phối 
- Cung cấp kịp thời những đóng góp cho người phụ trách trực tiếp về những thông tin mà khách hàng phản hồi, cũng như các thông tin về các hoạt động của đối thủ cạnh tranh 
- Bao trùm theo đúng lịch trình để tăng hiệu quả kinh doanh và giảm chi phí 
- Thưc hiện công việc theo đúng lộ trình, tuyến được quy định

Hồ sơ nộp tại công ty.

 

Scroll to top